Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του ΙΕΠ

35


Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του ΙΕΠ.

Η ανακοίνωση-πρόσκληση σε μορφή pdf Ελληνική Δημοκρατία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ