Διάθεση πιστώσεων για την πρόσληψη 258 ψυχολόγων στα δημοτικά σχολεία

47


Διάθεση πιστώσεων για την πρόσληψη 258 ψυχολόγων στα δημοτικά σχολείαΤο ΦΕΚ  Σχολεία για ΠΕ23

ΠΔΕ κατανομή ΠΕ23Ελληνική Δημοκρατία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ