Διευκολύνεται η λήψη πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για εκτελεστές διαθήκης, εκκαθαριστές κληρονομίας και εκκαθαριστές υπό εκκαθάριση νομικών προσώπων

75


Επεκτείνεται η ευνοϊκή ρύθμιση που αφορούσε στον σύνδικο πτώχευσης για ακίνητο πτωχού, σε εκτελεστές διαθήκης, εκκαθαριστές κληρονομίας και εκκαθαριστές υπό εκκαθάριση νομικών προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται στα ανωτέρω πρόσωπα η δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ με εξόφληση του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου πριν την εκποίηση, χωρίς να απαιτείται ρύθμιση των υπολοίπων τυχόν οφειλών ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα εξόφλησης του οφειλόμενου για το ακίνητο φόρο με παρακράτηση αυτού από το τίμημα της μεταβίβασης και απόδοση αυτού εντός τριών ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου από το συμβολαιογράφο.Ελληνική Δημοκρατία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ