Δράση για την «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες», προϋπολογισμού 15 εκατ. €

141


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια €. Η υποβολή αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 6/7/2018 έως 31/7/2018.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤΕλληνική Δημοκρατία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ