Εγκύκλιος για την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών σε Τάξεις Υποδοχής Ι ΖΕΠ

28


Εγκύκλιος για την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών  σε Τάξεις Υποδοχής  Ι ΖΕΠ.

Η Εγκύκλιος σε μορφή pdf

 Ελληνική Δημοκρατία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ