«Η Ελλάδα βγαίνει καθαρά, οριστικά, αμετάκλητα και με ασφάλεια από τα μνημόνια»

21


[απομαγνητοφώνηση σε εξέλιξη]Ελληνική Δημοκρατία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ