Μέχρι 31 Αυγούστου παρατείνεται η καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς των αγροτών στον ΕΛΓΑ

36


Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017, έως τις 31 Αυγούστου 2018, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΑ.  Με δεδομένο ότι η παράταση αυτή είναι η δεύτερη που δίνεται, όσοι παραγωγοί δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά του 2017 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να την εξοφλήσουν, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑΕλληνική Δημοκρατία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ