Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΥΠΠΕΘ)

65


Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΥΠΠΕΘ).

Η προκήρυξη σε μορφή pdf

Το ΦΕΚ σε μορφή pdfΕλληνική Δημοκρατία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ