Πρόσκληση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

43


Πρόσκληση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

Το έγγραφο σε μορφή pdfΕλληνική Δημοκρατία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ