Ανάπλαση οδού Μαραθωνομάχων στην Ηλιούπολη

0
450

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) το 2018, πραγματοποίησε ανάπλαση της οδού Μαραθωνομάχων, η οποία αποτελεί όριο της πόλης της Ηλιούπολης και του βουνού αλλά την κύρια είσοδο προς τον Προφήτη Ηλία.

Το έργο εντάσσεται στην πολιτική του Συνδέσμου για σύνδεση πεζοπορικών διαδρομών στα όρια του Υμηττού με τον αστικό οικιστικό ιστό για διευκόλυνση πρόσβασης στις πύλες εισόδου προς το βουνό.
Ειδικότερα υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες :
●Καθαρισμός οδοστρώματος από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά με χρήση απορροφητικής σκούπας και χειρωνακτικά, ●Πλύσιμο του οδοστρώματος με νερό υπό πίεση εργασία εφαρμογής, διαγράμμισης, διευθέτησης κυκλοφορίας οχημάτων, λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης, ●Αποξήλωση χειρωνακτικά σπασμένων και έντονα φθαρμένων πλακών πεζοδρομίων, τμημάτων κρασπέδων κήπου, συμπλήρωση κηπευτικού χώματος, αποκατάσταση αυτών, ή επανατοποθέτηση όσων αποξηλωθούν πέριξ των φθαρμένων. Συμπεριλαμβάνεται η συλλογή, μεταφορά και απόρριψη των αχρήστων υλικών σε χώρους που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ●Άρση και επανατοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. ή ονοματοθεσίας ●Διάστρωση και επεξεργασία της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος, ήτοι τράβηγμα με πήχη, στη συνέχεια λείανση με μύστρα, επίπαση για σκλήρυνση με τσιμέντο και χρώμα (σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης), αδροποίηση της τελικής επιφάνειας με σκούπα καθώς και δημιουργία αρμών διαστολής και μόρφωση ακμών με ειδικό μυστρί, ●Αποξήλωση και αποκομιδή αποξηραμένων φυτών. Περιλάμβανε την προσεκτική εκρίζωση – πάντα σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης τόσο του Σ.Π.Α.Υ. όσο και της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηλιούπολης – καθώς και την αποκατάσταση ζημιών που διαπιστώθηκαν κατά την καθαίρεση πέριξ αυτών.
Η παρέμβαση διασφαλίζει στους κατοίκους ασφαλέστερη διάβαση τους προς το βουνό και μείωση της οχλοβοής από τα διάφορα διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here