Παροχή πυροσβεστικού εξοπλισμού, ένδυσης, μέσων ατομικής προστασίας και υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού

182

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) δαπάνησε 21.941 ευρώ το 2017, για πυροσβεστικό εξοπλισμό Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας του Υμηττού, ένδυση, είδη ατομικής προστασίας, υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Ειδικότερα 8.992 ευρώ διατέθηκαν για 47 μάνικες πυρόσβεσης, (κυρίως φ25mm αλλά και φ45mm-65mm), αυλούς πυρόσβεσης, ταχυσύνδεσμους, πυρίμαχες κουβέρτες κ.λπ. Παράλληλα διατέθηκαν 9.994 ευρώ για πυροσβεστικές στολές Nomex, προδιαγραφών Πυροσβεστικού Σώματος και μπότες χαμηλού τύπου. Η παροχή σε υλικά διάσωσης Πολιτικής Προστασίας, όπως μάσκες προστασίας αναπνοής ημίσεος προσώπου ανήλθε σε 1992 ευρώ. Τέλος, 963 ευρώ δαπανήθηκαν σε υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ